O nas

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON to samodzielna placówka lecznicza, która powstała w 2000 roku w wyniku restrukturyzacji Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. W ramach swojej działalności kontynuowała wypracowane przez lata metody pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin. W okresie funkcjonowania placówki wciąż udoskonalana jest oferta pomocy psychologicznej, realizowana przez certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów, psychoterapeutów i lekarzy psychiatrów.

Centrum ANON prowadzi nieodpłatnie programy lecznicze w trzech jednostkach organizacyjnych:

  • Poradnia uzależnień
  • Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień
  • Poradnia Psychologiczna
Nasza misja

Nadrzędnym celem działalności Centrum jest zapewnienie jak najwyższej jakości realizowanych programów psychoterapeutycznych oraz stałe zwiększanie ich skuteczności. Aby naszych pacjentów skutecznie przeprowadzić przez złożony proces terapii, opracowaliśmy, wdrożyliśmy i doskonalimy System Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001.

Dzięki temu możemy świadczyć usługi lecznicze wg najlepszych praktyk oraz standardów jakościowych. Standardy te osiągamy poprzez zapewnienie pacjentom wysokiej jakości pomocy psychoterapeutycznej i lekarskiej w całym procesie leczenia, nieustanne dbanie o ich potrzeby oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry terapeutycznej.

sliwinska.szefowa